You are from: United States, Go to our American website.

Projects Abroad

Van vrijwilligerswerk in weeshuizen naar gemeenschapsgerichte opvang

Projects Abroad heeft jarenlang nauw met weeshuizen en andere residentiële zorgcentra samengewerkt om te helpen betere zorg en ondersteuning te bieden aan kwetsbare kinderen. Deze samenwerkingsverbanden waren duurzaam en stonden in het teken van het behalen van lange termijn doelstellingen, zoals het verbeteren van geletterdheid of hygiëne. De ontwikkeling en implementatie van onze Care Management Plannen en de Child Protection Policy zorgden voor structuur en een verantwoord beleid.

Dankzij dit beleid hebben onze vrijwilligers de primaire zorgverleners in instellingen doelgericht kunnen helpen en zo een waardevolle bijdrage geleverd aan de verbetering van de levensomstandigheden in weeshuizen. Ook hebben zij geholpen bij het creëren van kansen voor kinderen door hen te ondersteunen in hun onderwijs en zorg.

We zijn echter van mening dat het plaatsen van kinderen in een weeshuis of residentiële zorgcentra de laatste optie zou moeten zijn voor elk kind. Indien haalbaar moeten kinderen worden opgevoed door hun ouders, familie of een pleeggezin binnen de gemeenschap. Deze benadering van opvang – ook wel gemeenschapsgerichte opvang of familiegerichte opvang genoemd - is een duurzamere en meer op de lange termijn gerichte oplossing voor de zorg voor kwetsbare kinderen dan weeshuizen.

De afgelopen jaren is de focus van onze Sociale zorg projecten al steeds meer gericht op gemeenschapsgerichte opvang. Zo werken we bijvoorbeeld in Cambodja al jaren met partnerorganisaties die zich hier volledig op richten en hebben we uit eerste hand kunnen ervaren hoe succesvol deze programma’s kunnen zijn in het bevorderen van de omstandigheden waarin kinderen binnen families worden gehouden. Dit was ook een terugkomend thema tijdens het evaluatieproces van de impact van onze projecten, dat sinds 2016 door het managementteam van Projects Abroad is uitgevoerd. Hieruit bleek ook dat gemeenschapsgerichte opvang voor kinderen de focus moet zijn van de inspanningen van onze vrijwilligers.

Ons doel is dan ook om als organisatie meer ondersteuning te bieden aan lokale, gemeenschapsgerichte organisaties, zodat kinderen opgroeien in een stabiele omgeving. Vrijwilligers werken daarom per 1 januari 2018 niet langer in weeshuizen of residentiële zorgcentra, maar voeren hun werkzaamheden nu in dagopvangcentra, kinderdagverblijven, scholen en ondersteuningsgroepen voor ouderen of moeders en hun kinderen.

De voordelen van gemeenschapsgerichte opvang

Gemeenschapsgerichte opvang is een zorgsysteem dat een kind veel meer ten goede komt op de lange termijn. Wij zien de volgende voordelen van gemeenschapsgerichte opvang:

  • We zijn altijd van mening geweest dat weeshuizen en residentiele opvang de laatste optie zouden moeten zijn voor ieder kind. Met de weg die we nu inslaan zorgen we dat toekomstige generaties bij familie of in de gemeenschap opgroeien en zo een stabielere basis hebben.
  • In vergelijking met weeshuizen, hebben initiatieven gericht op gemeenschapsgerichte opvang vaak een duidelijkere structuur en focus voor het werk van de vrijwilligers. Dit leidt tot een grotere impact.
  • Het bereik van onze projecten is groter als we ons richten op gemeenschapsgerichte opvang, omdat dit zich niet enkel beperkt tot sociale projecten. Dit betekent dat ontwikkeling duurzamer en meer op de lange termijn gefocust is. Zo kunnen Microkrediet projecten leningen verstrekken aan ouders om zo de onafhankelijkheid en stabiliteit van de familie te vergroten, Public Health projecten kunnen toegang tot gezondheidszorg verschaffen, Mensenrechten projecten kunnen ouders toegang geven tot de juridische hulp die ze nodig hebben om hun familie te beschermen en Voeding projecten kunnen bewustwording creëren en de levenskwaliteit vergroten.

Ons beleid ten aanzien van werken met kinderen

Projects Abroad neemt de veiligheid van de kinderen met wie we werken en onze vrijwilligers zeer serieus. Zo hebben we een duidelijke Child Protection Policy waar alle vrijwilligers en medewerkers zich aan houden. Al onze partnerorganisaties zijn doorgelicht om zeker te weten dat ze legitiem zijn en ook werkelijk in de behoeften van de gemeenschappen kunnen voorzien. Daarnaast geven de Care Management plannen elk project duidelijke doelstelling en subdoelen waar we naartoe werken.

Ook hebben we een Global Impact Database ontwikkeld, waar we (veilig en anoniem) de ontwikkeling van elk kind op onze projecten invoeren en bijhouden. Zo kunnen we zeker maken dat elk kind voortgang boekt en kunnen toekomstige vrijwilligers verder gaan waar de vorige vrijwilligers gestopt zijn.

Al deze middelen blijven we toepassen op alle projecten die werken met gemeenschapsgerichte opvang.

Ook zorgen we ervoor dat de weeshuizen en residentiele zorgcentra waarmee we niet langer zullen samenwerken de juiste informatie en uitleg krijgen over dit nieuwe beleid van Projects Abroad. We blijven met hen in gesprek en bieden hen – indien gewenst – de ondersteuning die ze nodig hebben om de overgang te maken naar gemeenschapsgerichte opvang. In dit proces werken we samen met internationale organisaties die hierin gespecialiseerd zijn.

Vrijwilligerswerk met kinderen met Projects Abroad

We hebben veel verschillende projecten waar vrijwilligers met kinderen kunnen werken. Lees meer over de Sociale zorg projecten en neem contact met ons op om uit te vinden hoe jij kunt helpen en welk project het meest geschikt is. Uiteraard zijn we ook bereikbaar voor alle vragen over gemeenschapsgerichte opvang en ons nieuwe beleid ten aanzien van vrijwilligerswerk in weeshuizen.

Vertel jouw vrienden over deze pagina:

Terug naar boven ▲