You are from: United States, Go to our American website.

Projects Abroad

Waardevolle projecten

Lesgeven als vrijwilliger in Cambodja is een waardevolle manier om een steentje bij te dragen

Alle projecten bij Projects Abroad zijn opgezet met als doel van toegevoegde waarde te zijn, zowel voor de lokale gemeenschap en de projectpartners in onze bestemmingen als voor jou als vrijwilliger. Om duurzame projecten te kunnen voorzien, waar al onze vrijwilligers samen aan kunnen bijdragen, werken we aan de hand van specifieke doelstellingen voor elk project. Zo streven we samen naar een positieve impact op lange en korte termijn.

Management Plannen voor projecten

In elk van onze bestemmingen zijn er diverse soorten projecten. Voor de meeste van onze projecten hebben we Management Plannen geschreven. In deze plannen staan concrete doelen voor onze projecten. Zo is het duidelijk voor onze vrijwilligers, medewerkers en partners waar aan gewerkt moet worden. Dit biedt een goede structuur voor de dagelijkse werkzaamheden van onze vrijwilligers en op deze manier kunnen we de vorderingen en de impact op een project ook duidelijk volgen en evalueren.

Zo is het belangrijkste doel van de meeste lesgeefprojecten ‘het bevorderen van de Engelse taalvaardigheden’ en werken we voor veel sociale projecten aan ‘het stimuleren van vroege ontwikkeling bij kinderen’. Binnen gezondheidszorg projecten ligt de aandacht vaak op ‘het bevorderen van toegang tot medische zorg voor kansarme groepen’.Op elk van de specifieke projectpagina’s, zoals sociale zorg in Ghana of lesgeven in Peru, staat het bijbehorende Management Plan.

Vrijwilligerswerk met kinderen

Bij onze Sociale zorg projecten worden er naast de Care Management plannen ook steeds vaker gebruikt gemaakt van onze Care database. In deze database kunnen vrijwilligers wekelijks de vorderingen van de kinderen op hun project ingeven en opvolgen. Wanneer er op het project een nieuwe vrijwilliger start, kan die alle informatie over de kinderen terugvinden in de database en gemakkelijk de werkzaamheden oppakken en verder gaan met de activiteiten van de vorige vrijwilliger. Dit past goed bij het streven naar waardevolle en duurzame projecten.

Naast de projecten in de Sociale zorg werk je als vrijwilliger ook bij veel andere soorten projecten zoals sport en lesgeven met kinderen. Omdat kinderen doorgaans vrij kwetsbaar zijn, is het belangrijk hier zorgvuldig mee om te gaan. Op een andere pagina op onze website gaan we verder in op het werken met kinderen. Ook hebben we een Child Protection Policy opgesteld, een beleid waar vrijwilligers zich aan moeten houden voor het beschermen van kinderen bij de projecten.

Vrijwilligerswerk voor iedereen

Om ervoor te zorgen dat iedereen, ongeacht achtergrond of beschikbaarheid, kan bijdragen aan onze projecten, proberen we elke vrijwilliger zo goed mogelijk te koppelen aan een project dat bij hem of haar past. Dit begint met de nodige ondersteuning tijdens de oriëntatie op een mogelijk project. Door middel van uitgebreide informatie op onze website en hulp via bijvoorbeeld e-mail, telefoon en informatiedagen helpen we graag het juiste land en project te kiezen. Als je eenmaal ingeschreven bent, bieden we veel ondersteuning in de voorbereidingen. Denk aan informatie over het land en project, visuminstructies en een paklijst voor jouw reis.

Op deze manier kunnen we vrijwilligers op een waardevolle manier inzetten, met of zonder ervaring en voor een korte of een lange periode. Natuurlijk is het belangrijk om je verwachtingen en ideeën hierop aan te passen. Lees daarom meer over vrijwilligerswerk voor een korte periode en neem contact met ons op wanneer je vragen of twijfels hebt.

Lokale ondersteuning

We zijn trots op de ondersteuning die wij kunnen bieden aan al onze vrijwilligers en de projecten wereldwijd. Onze lokale teams in de bestemmingen bestaan uit ervaren medewerkers en maken het mogelijk voor onze vrijwilligers om bij te dragen aan een waardevol project. Sommige zijn zelf sociaal werkers, sommige biologen of wetenschappers, andere zijn leraren, advocaten, fysiotherapeuten of ervaren NGO medewerkers. Zij begrijpen waar lokaal behoefte aan is in het kader van ontwikkeling en een toegevoegde waarde voor de lokale gemeenschap en economie.

Ze zijn zelf onderdeel van de gemeenschap en hieraan toegewijd, en bovendien vinden ze het belangrijk, net als Projects Abroad in het algemeen, om door de gebundelde inzet van vrijwilligers een positieve impact te maken op de lange en korte termijn.

Onze impact

Het belangrijkste doel van Projects Abroad is om een positieve impact te maken in de gemeenschappen waar wij werken met behulp van onze projecten en vrijwilligers. Lees hier meer over onze impact en bekijk het Global Impact Report, voor een greep uit alles wat we reeds hebben bereikt.

Vertel jouw vrienden over deze pagina:

Terug naar boven ▲