You are from: United States, Go to our American website.

Projects Abroad

Gezondheidszorg vrijwilligerswerk in het buitenland

Overzicht
Project overzicht

Vrijwilligerswerk gezondheisdszorg project in het buitenland

Projects Abroad biedt in veel wereldwijde bestemmingen vrijwilligerswerk en stages aan binnen de gezondheidszorg. Als vrijwilliger op een medisch project in het buitenland loop je mee in een ziekenhuis of medische kliniek. Hier kun je kennis maken met de praktijk en veel leren van lokale artsen en verpleegkundigen door mee te kijken bij behandelingen, operaties, bevallingen of therapiesessies. Deze projecten bieden je een unieke mogelijkheid om ervaring op te doen, bijvoorbeeld voor de decentrale selectie van geneeskunde of de opleiding verpleegkunde, en je horizon te verbreden. Als je al veel ervaring hebt en het vertrouwen wint van het lokale medische personeel, krijg je mogelijk de kans om meer te doen.
Klik hier om direct naar de mogelijke projecten voor gezondheidszorg te gaan

Als je een opleiding volgt of interesse hebt in o.a. verpleegkunde, geneeskunde, fysiotherapie of farmacie, dan ben je  van harte welkom op een van de vele gezondheidszorg projecten. Uniek is dat voor veel van de gezondheidszorg projecten ervaring geen vereiste is. Projects Abroad biedt juist een bijzondere mogelijkheid om onder goede begeleiding veel te leren over de medische wereld.  
Redenen om vrijwilligerswerk te doen in de gezondheidszorg in het buitenland 

Door je in te zetten als vrijwilliger op een gezondheidszorg project, kun je lokale medische professionals in ontwikkelingslanden in Afrika, Azië, Zuid-Amerika, Oost-Europa of de Pacific helpen om medische zorg voor iedereen beschikbaar te maken en te verbeteren. Daarnaast zijn er verschillende andere redenen om vrijwilligerswerk te gaan doen in het buitenland:

  • Ontdek of de gezondsheidzorg en een medische carrière iets voor jou is, voor je een studie kiest;
  • Doe waardevolle (praktische) ervaring op voor je CV;
  • Werk samen met professionals, leer van elkaar en wissel kennis uit;
  • Verbreed je vakkennis door je te verdiepen in de lokale gezondheidszorg en geconfronteerd te worden met voor jou nog onbekende ziektes en nieuwe behandelmethodes.
  • Draag bij aan het behalen van lange termijndoelen door o.a. te werken met de medische database, waarin de werkzaamheden van jouw voorgangers zichtbaar zijn en waarin gezondheidstrends in een gemeenschap vastgelegd en geanalyseerd worden.
10 goede redenen 10 goede redenen

Projecten passend bij jouw ervaring: van scholier tot professional

Afhankelijk van jouw ervaring zijn er verschillende soorten projecten waar jij je kuntTijdens gezondheidszorg vrijwilligerswerk in het buitenland verken je de praktijk en verbreed je je horizon. inzetten. Voor jongeren tussen de 15 en 18 jaar zonder veel ervaring bieden de gezondheidszorg jongerenreizen een unieke mogelijkheid om de eerste stappen in de medische wereld te zetten. Professionele artsen, psychologen, tandartsen of andere medici met een afgeronde opleiding zijn op hun plek bij de speciale projecten voor professionals. De standaardprojecten, zoals beschreven onderaan deze pagina, worden altijd afgestemd op jouw ervaring en specialisme.

Voor alle projecten geldt dat de nadruk van jouw werkzaamheden binnen een ziekenhuis of medische kliniek in eerste instantie ligt op het meekijken met de lokale professionals. Afhankelijk van je opleiding, ervaring en de band die je opbouwt met het medisch personeel, krijg je meer praktische taken en verantwoordelijkheden toebedeeld. De Public Health projecten zijn geschikt voor vrijwilligers die graag meer willen helpen in lokale gemeenschappen en zelf praktische ervaring op willen doen.

De impact van gezondheidszorg projecten

Bij alle gezondheidszorg projecten maken we gebruik van een beveiligde en anonieme database om de medische werkzaamheden die we in ontwikkelingslanden uitvoeren bij te houden. De database stelt medewerkers en vrijwilligers in staat om gegevens te verzamelen tijdens de medische outreaches en bewustwordingscampagnes en om patiënten profielen te creëren zodat we hun gezondheid kunnen monitoren als ze ons regelmatig zien. Ook kunnen we zo onze resultaten analyseren en rapporteren en is het mogelijk om (ruwe) data te verkrijgen, die we kunnen gebruiken voor onderzoek naar en en publicaties over gezondheidskwesties.

Al deze factoren helpen ons om de lange termijndoelen uit de Medicine & Healthcare Management Plans te behalen. Ook helpt het ons om onze diensten te verbeteren en gerichter te werk te gaan. Als we bijvoorbeeld opmerken dat er veel hiv-besmettingen voorkomen in een gemeenschap, dan kunnen we ons richten op het organiseren van bewustwordingscampagnes rondom dit virus en de manieren waarop het overgedragen kan worden.

Stages in de gezondheidszorg in het buitenland

Alle gezondheidszorg projecten kunnen als basis dienen voor een stage. Op de pagina voor medische stages vind je meer informatie over hoe je bijvoorbeeld je geneeskunde of verpleegkunde stage in het buitenland kunt regelen.

Management Plan

Gezondheidszorg projecten voor vrijwilligers in het buitenland:

Vertel jouw vrienden over deze pagina:

Terug naar boven ▲