You are from: United States, Go to our American website.

Projects Abroad

Sociaal vrijwilligerswerk met kinderen in het buitenland

Overzicht
Project overzicht

9 hoofddoelen van Projects Abroad voor sociaal vrijwilligerswerk met kinderen in het buitenland

Projects Abroad biedt vrijwilligers de kans om te helpen bij sociale projecten met kinderen en volwassenen in verschillende ontwikkelingslanden. Als vrijwilliger bied je voornamelijk hulp aan kinderen of volwassenen die jouw educatieve en emotionele ondersteuning goed kunnen gebruiken, want in veel gemeenschappen zijn helaas niet altijd de middelen aanwezig om een goede ontwikkeling te stimuleren. Jij kunt bijvoorbeeld helpen om de lees- en rekenvaardigheden van kinderen te verbeteren of  assisteer bij de zorg voor mensen met een handicap. Jouw inzet wordt zeer gewaardeerd!

Klik hier om direct naar de projecten voor Sociale zorg te gaan

Werkzaamheden bij sociale vrijwilligersprojecten

Als sociaal vrijwilliger bied je ondersteuning aan lokaal personeel van bijvoorbeeld een kinderdagverblijf of zorginstelling.

Omdat veel instellingen in ontwikkelingslanden weinig geld en andere middelen tot hun beschikking hebben, is er vaak een minimum aan personeel aanwezig. Zij zorgen voor de noodzakelijke zorg maar komen meestal niet toe aan extra activiteiten. Daardoor krijgen zowel kinderen als volwassenen vaak weinig emotionele ondersteuning en stimulans, terwijl dit juist enorm belangrijk is. Jouw hulp is dan ook meer dan welkom!

Je werkzaamheden zullen voornamelijk bestaan uit het helpen van het lokale personeel met de dagelijkse zorg en het organiseren van extra activiteiten die de ontwikkeling bevorderen. Je bereidt bijvoorbeeld het ontbijt voor en leert de kinderen veters strikken, je doet spelletjes met ze, organiseert een sporttoernooi of muziekmiddag. Daarnaast kun je kinderen bijvoorbeeld spelenderwijs leren samenwerken en breng je ze zo sociale vaardigheden bij. Je brengt de kinderen ook betere hygiëne gewoontes bij door dagelijkse routines aan te leren die bijdragen aan een betere gezondheid. Ook wordt het bij veel sociale projecten met kinderen op prijs gesteld dat je tijd besteedt aan Engelse les door hen bijvoorbeeld een Engels liedje te leren. 

Lees hier ons beleid: Werken met kinderen

Op Sri Lanks helpt een vrijwilliger bij het organiseren van een knutselmiddag voor de kinderen van een kinderdagverblijf

De werkzaamheden verschillen per project. Afhankelijk van jouw ervaring, enthousiasme en inzet krijg je de mogelijkheid om steeds meer activiteiten zelf op te zetten en uit te voeren. Zo kun je de kinderen op jouw persoonlijke manier helpen en tegelijkertijd krijg je de kans om een band met je collega's op te bouwen.

Met of zonder ervaring als vrijwilliger sociale hulp verlenen

Projects Abroad verwelkomt vrijwilligers vanaf 16 jaar bij onze sociale projecten. Voor bijna alle projecten geldt dat ervaring geen vereiste is om deel te kunnen nemen. Jouw aandacht en enthousiasme kunnen al veel verschil maken! Bij de meeste projecten werk je namelijk mee met eenvoudige dagelijkse zorgtaken en is er daarnaast ruimte voor eigen inbreng. Maak vooral gebruik van jouw talenten en passies: ben je muzikaal, geef een keer muziekles; ben je sportief, organiseer een sportdag. Met een gezonde dosis creativiteit, samenwerking en een positieve instelling kom je vaak heel ver.

Werken met kinderen brengt belangrijke aandachtspunten met zich mee. Als organisatie denken wij hier goed over na en hier kun je meer lezen over onze visie op vrijwilligerswerk met kinderen en wat wij doen om de veiligheid en duurzaamheid te waarborgen. 

Verschillende projecten voor vrijwilligerswerk met kinderen

Wanneer je kiest voor vrijwilligerswerk op een sociaal project kun je ervoor kiezen om je voor een specifieke doelgroep in te zetten. Er zijn veel verschillende projecten beschikbaar, bijvoorbeeld de reguliere sociale projecten in een dagopvangcentra, bij crèches en kleuterscholen of in zorgcentra voor mensen met een beperking, de paarden- en hondentherapie projecten en de HIV/AIDS projecten. De projecten zijn afgestemd op de lokale behoeften in de verschillende bestemmingen.

Heb je een relevant diploma en minimaal twee jaar werkervaring, kijk dan eens bij de projecten voor professionals. Deze projecten zijn speciaal voor vrijwilligers met specifieke kennis en ervaring. 

Ben jij als student(e) op zoek naar een buitenlandse stage op het gebied van sociale zorg? Op de speciale pagina voor sociale zorg stages lees je meer over de mogelijkheden en over de speciale stages sociaal werk.

Ondersteuning voor vrijwilligers op sociale zorg projecten

Doe sociaal vrijwilligerswerk in Kenia en ontmoet vrijwilligers van over de hele wereld

Voor elke bestemming is een Care Management Plan opgezet. Dit plan beschrijft de doelstellingen van het project en de lokale partners waar we mee samenwerken. De doelstellingen zijn voor elke bestemming weer anders, afhankelijk van de situatie en behoeften in het land. Voor je vertrek staat het Care Management Plan van jouw bestemming op je persoonlijk webpagina, neem deze dus ter voorbereiding goed door. 

In elke bestemming is een project coördinator actief die de vrijwilligers ondersteunt. Zij bezoeken regelmatig alle projecten en vrijwilligers en je kunt altijd bij hen terecht voor tips of advies. Eens in de zoveel tijd wordt een workshop georganiseerd waarbij je meer leert over het sociale systeem in jouw bestemming en je met de andere vrijwilligers kunt sparren over de situaties die je tegenkomt tijdens je project. Het is fijn om je ervaringen met anderen te kunnen delen!

Wat betreft activiteiten op je project hoef je natuurlijk niet allemaal het wiel opnieuw uit te vinden. We hebben een database opgezet waar vrijwilligers activiteiten en opdrachten uit kunnen halen voor hun project. Deze database zal ook via jouw persoonlijke webpagina toegankelijk zijn.

De impact van sociale zorg projecten

Bij alle sociale projecten maken we gebruik van een veilige en anonieme database om de ontwikkeling van de kinderen en volwassenen waarmee we werken bij te houden. Een dergelijke database maakt het mogelijk voor onze medewerkers en vrijwilligers om de persoonlijke vooruitgang van de mensen te monitoren en specifieke behoeften te identificeren die verband houden met de doelen die in onze Care Management Plannen zijn uiteengezet. Dankzij deze database kunnen we specifieke actiepunten opstellen om gericht in te spelen op de behoeften en om de ontwikkelingsdoelen te behalen.  

Bij de meeste projecten waarmee we samenwerken, richten de controle lijsten zich op het vaststellen van de verschillende levels Engels, rekenvaardigheden en de algemene ontwikkeling ten opzichte van de gemiddelde ontwikkelingsdoelstellingen per leeftijdsgroep. Andere projecten hebben lijsten die zich richten op het beschikbaar stellen van middelen en het onderwijzen van de kinderen op het gebied van hygiëne. Dankzij deze data is het werk van vrijwilligers gestructureerd en doelgericht en krijgt elke vrijwilliger de kans krijgen om een directe impact te maken, zelfs als hij/zij maar voor korte tijd beschikbaar is.

Vrijwilligerswerk in weeshuizen

Onze vrijwilligers hebben jarenlang met kinderen in weeshuizen en andere residentiële zorgcentra gewerkt. Hun waardevolle werk heeft impact gehad: zij hebben de lokale begeleiders geholpen om de levensomstandigheden in deze weeshuizen te verbeteren en kansen gecreëerd voor kinderen door hen te ondersteunen in hun onderwijs en zorg. We hebben echter besloten niet langer op weeshuizen te richten maar ons te focussen op gemeenschapsgerichte- en familiegerichte opvang, omdat we geloven dat dit een stabielere basis biedt aan de kinderen voor wie wij ons inzetten. Je kunt hier meer lezen over de overgang van vrijwilligerswerk in weeshuizen naar gemeenschapsgerichte opvang.

Dit betekent dat je als vrijwilliger niet langer in weeshuizen zal werken, maar in plaats daarvan helpt in dagopvangcentra, kinderdagverblijven, scholen en ondersteuningsgroepen voor ouderen of moeders en kinderen. Op deze manier help je Projects Abroad om nog sterkere relaties op te bouwen met de lokale gemeenschappen en – het belangrijkste – help je families om samen te blijven. 

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) of uittreksel uit het strafregister

Voor alle sociale projecten, lesgeefprojecten en sportprojecten waarbij je gaat werken met kinderen, geldt dat je als vrijwilliger van 21 jaar of ouder verplicht bent een Verklaring Omtrent Gedrag of uittreksel uit het strafregister aan te vragen. Let op: in Bolivia, Cambodja, Costa Rica, Fiji, Jamaica, Thailand en Roemenië geldt dit ook voor vrijwilligers vanaf 16 jaar. Nadat je bent ingeschreven en geaccepteerd voor je project, word je gevraagd dit document aan te vragen. 

Management Plan

Sociale projecten voor vrijwilligers in het buitenland

Sociaal project

Vertel jouw vrienden over deze pagina:

Terug naar boven ▲