You are from: United States, Go to our American website.

Projects Abroad

Stage sociaal werk in het buitenland

Overzicht

De stage sociaal werk biedt studenten de mogelijkheid om ervaring op te doen in het buitenland

Volg je een opleiding tot sociaal werker, moet je verplicht stage lopen en wil je graag naar het buitenland? Dan is een stage sociaal werk wat voor jou. Deze stages zijn specifiek gericht op studenten Sociaal Werk die stage moeten lopen onder toezicht van een gekwalificeerde begeleider. Werk samen met professionele sociaal werkers of psychologen en breng je theoretische kennis in de praktijk in zorgcentra, dagopvangcentra of medische centra in zes verschillende landen.

Klik hier om direct naar de mogelijke bestemmingen voor de stage sociaal werk te gaan

Doe ervaring op binnen de sociale zorg

De stages sociaal werk bieden je de mogelijkheid om in verschillende bestemmingen over de wereld je studiekennis in de praktijk te brengen en waardevolle ervaring op te doen. Je werkt samen met professionele lokale medewerkers die hulp en ondersteuning bieden aan mensen die te maken hebben met sociale problemen. Tijdens je stage in het buitenland zal je te maken krijgen met uitdagende situaties op het gebied van huiselijk geweld, alcoholisme, kindermishandeling of familieproblemen. Onder toeziend oog van je begeleider zal je luisteren, observeren en mensen helpen bij het oplossen van de uitdagingen waar de cliënten voor staan.

Gekwalificeerde begeleiding & lange termijn doelen

Tijdens de stage word je persoonlijk begeleid door een professioneel sociaal werker of een psycholoog en besteedt je je tijd aan het observeren, assisteren en het opdoen van waardevolle praktische ervaringen. Als student Sociaal Werk is dit een unieke kans om een stage die voldoet aan de vereisten van je universiteit te voltooien in een ontwikkelingsland.

Projects Abroad werkt in Bolivia, Ecuador, Mexico, Ghana, Mongolië en Roemenië samen met lokale zorgcentra, ziekenhuizen, scholen en organisaties om hen te helpen bij hun ontwikkeling en het behalen van hun doelen. Op elk project en bij elk zorgcentrum werken we aan lange termijndoelen, die beschreven staan in onze Care Management plannen. Dankzij onze Care Management Plannen zijn we in staat om:

  • De uitdagingen van de zorgcentra in kaart te brengen;
  • Te focussen op het creëren van oplossingen voor deze uitdagingen;
  • Vooruitgang te monitoren;
  • Impact te evalueren en op basis van deze rapporten vooruit te plannen.

Als stagiair werk je mee aan het behalen van deze lange termijndoelen in deze bestemmingen en help je om een langdurig, meetbaar en positief verschil te maken in elke bestemming.

We plaatsen stagiaires sociaal werk op projecten waar we weten dat zowel de stagiair als het zorgcentrum baat heeft bij de stage. Het welzijn en de veiligheid van vrijwilligers en de kinderen waarmee we werken is daarbij bijzonder belangrijk. Je leest hier meer over in het Werken met kinderen – beleid.

Wil je wel graag stage lopen in de sociale zorg, maar heb je geen strikte eisen vanuit je opleiding of wil je liever naar een andere bestemming? Kijk dan bij onze reguliere projecten binnen de sociale zorg. Deze kunnen allemaal als basis dienen voor een stage.

Sociale zorg stage voor vrijwilligers in het buitenland

Vertel jouw vrienden over deze pagina:

Terug naar boven ▲