You are from: United States, Go to our American website.

Projects Abroad

Veiligheid en duurzaamheid op projecten met kinderen

Een belangrijke functie van Projects Abroad is het waarborgen van de veiligheid en duurzaamheid van onze vrijwilligers, partners en de gemeenschappen die ons ontvangen.

Onze sociale projecten vergen specifieke voorzorgsmaatregelen omdat er vaak gewerkt wordt met erg jonge kinderen. Deze voorzorgsmaatregelen zijn in het belang van de kinderen en de vrijwilligers, alsmede de duurzaamheid van onze projecten op lange termijn. Op deze pagina lees je meer over hoe wij hier als organisatie mee omgaan.

Werken met kinderen

In veel gevallen is het lot van de kinderen waar we mee werken aangrijpend. Het is goed om aandacht te besteden aan de unieke behoeften van deze kinderen en om de inspanningen van onze vrijwilligers er op te richten hen te helpen.

Werken in weeshuizen versus gemeenschapsgerichte opvang

Projects Abroad heeft jarenlang samengewerkt met zorgvuldig geselecteerde weeshuizen en residentiële zorgcentra om extra ondersteuning te bieden aan de kinderen die zij opvangen. Onze vrijwilligers en lokale medewerkers hebben een belangrijke bijdrage geleverd door het lokale personeel te helpen bij de zorg voor deze kinderen. We zijn echter altijd van mening geweest dat residentiële opvang in instellingen zoals weeshuizen of kindertehuizen de laatste optie zou moeten zijn voor ieder kind.

De afgelopen jaren is de focus van onze Sociale zorg projecten al steeds meer gericht op gemeenschapsgerichte opvang. Ons doel is om als organisatie meer ondersteuning te bieden aan lokale, gemeenschapsgerichte organisaties, zodat kinderen opgroeien in een stabiele omgeving. Vanaf januari 2018 werken vrijwilligers daarom niet langer in weeshuizen of residentiële zorgcentra, maar voeren hun werkzaamheden uit in dagopvangcentra, kinderdagverblijven, scholen en ondersteuningsgroepen voor ouderen of moeders en hun kinderen. Lees hier meer over onze visie op de toekomst van weeshuizen en de overgang naar gemeenschapsgerichte opvang.

Hoe langer je blijft, hoe meer je kunt betekenen

We moedigen al onze vrijwilligers aan om zo lang deel te nemen als mogelijk. Elke week die jij op je project doorbrengt zal je merken dat je steeds beter je draai gaat vinden. Je raakt gewend aan de nieuwe omgeving en de kinderen hebben de tijd om jou te leren kennen en andersom. Na verloop van tijd zal je steeds beter leren hoe alles in zijn werk gaat en zal dit jouw bijdrage vergroten.

Sommige sociale projecten vereisen een minimale deelname van 4 weken. Wanneer het niet mogelijk is korter dan 4 weken deel te nemen, dan kun je dit zien op onze prijzenpagina. In de kolom voor 2 weken zal dan “n.v.t.” staan. Voor elk project wordt de minimale duur van deelname bepaald door ons lokale personeel, in overleg met de instellingen waar we mee samenwerken, waarbij gelet wordt op een waardevolle bijdrage.

Ook een korte periode vrijwilligerswerk maakt een verschil

Als je deel gaat nemen voor een korte periode is het belangrijk dat je realistische verwachtingen hebt. Een vrijwilliger die 8 weken deelneemt, zal meer kunnen betekenen dan een vrijwilliger die 4 weken deelneemt.

Toch zijn wij over het algemeen genomen van mening dat iets doen beter is dan niets doen. We delen niet de mening dat het alles of niets moet zijn, dat je je hele leven aan vrijwilligerswerk zou moeten wijden, of anders maar helemaal niet. Ook zijn we er van overtuigd dat we door de inzet van vrijwilligers van verschillende leeftijden, met of zonder specifieke (werk)ervaring een positieve bijdrage kunnen leveren aan onze care management plannen. Ook kunnen we dankzij onze Global Impact Database per project de vooruitgang monitoren en de werkzaamheden van vrijwilligers hier op aanpassen. Zo kunnen vrijwilligers voortborduren op elkaars werk. 

Onze missie en Management Plannen voor sociale projecten

Projects Abroad plaatst alle sociale vrijwilligers bij projecten waar daadwerkelijk een grote behoefte aan hulp is. Onze missie voor wat betreft onze sociale projecten wereldwijd ligt in het bieden van educatieve ondersteuning, zorg en bescherming voor achtergestelde kinderen en kwetsbare groepen, om zo hun fysieke, sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling te versterken.

Om deze missie te volbrengen is er voor elke bestemming een gedetailleerd Care Management Plan opgesteld. Deze management plannen zijn opgesteld op basis van de behoeften in elke bestemming. Onze management plannen zetten onze doelstellingen voor het jaar uiteen en geeft een lijst weer van de activiteiten die we uitvoeren om deze doelen te bereiken.

Door deze management plannen uit te voeren zijn we in staat om aan het einde van elk jaar onze impact vast te stellen en nieuwe doelstellingen te bepalen voor het komende jaar. Je kunt hier meer algemene informatie over de Care Management Plans lezen en je vindt de specifieke plannen op de projectpagina’s over sociale projecten bij elke bestemming.

Ons beleid

We volgen een aantal voorzorgsmaatregelen, om maximale effectiviteit en veiligheid te waarborgen voor iedereen die betrokken is bij onze sociale projecten. We leren nog steeds uit onze eigen ervaring en van nieuwe succesvolle methodes in ons werkveld, daarom kunnen deze maatregelen op elk moment wijzigen. Echter de onderliggende doelstelling van het waarborgen van de veiligheid en een waardevolle bijdrage blijft constant.

Vrijwilligers op sociale projecten zijn verplicht:

  • Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te leveren vanaf 21 jaar oud (of vanaf 18 jaar in Bolivia, Cambodja, Costa Rica, Fiji, Roemenië en Thailand).
  • Een referentie aan te leveren binnen het professionele of academische werkveld.
  • Te voldoen aan de Child Protection Policy document, welke door ons lokale personeel uitgebreid wordt toegelicht aan elke vrijwilliger tijdens de introductiedag in de bestemming.
  • Deel te nemen aan de aangeboden workshops en feedback sessies tijdens het project.
  • Elk geval of vermoedelijk geval van kindermishandeling te melden aan Projects Abroad en aan een lokaal geregistreerde stichting, welke zich richt op het terugdringen van kindermishandeling (deze zijn door Projects Abroad aangewezen voor elke bestemming).
  • Vooraf toestemming te vragen aan de project supervisor en het lokale Projects Abroad personeel indien zij de kinderen mee willen nemen op een uitstapje of activiteit buiten de project locatie.
  • Het feedback formulier in te vullen voor de terugkeer naar huis, aan het einde van het project.

De sociale instellingen waar wij mee werken zijn verplicht:

  • Wettelijk te zijn geregistreerd voor het uitoefenen van sociaal werk
  • Een overeenkomst met Projects Abroad te tekenen, waarin verschillende onderwerpen zoals communicatie en veiligheid & gezondheid aan bod komen.
  • Projects Abroad personeel op regelmatige basis te ontvangen om de projecten te kunnen monitoren.

Vertel jouw vrienden over deze pagina:

Terug naar boven ▲